Tin tức

 • Rapid prototyping technology

  Công nghệ tạo mẫu nhanh

  Công nghệ tạo mẫu nhanh hay còn gọi là công nghệ tạo mẫu nhanh (gọi tắt là công nghệ RP); Tiếng Anh: RAPID PROTOTYPING (gọi tắt là công nghệ RP), hoặc SẢN XUẤT RAPID PROTOTYPING, gọi tắt là RPM. Trong ngành công nghiệp ứng dụng ô tô được gọi là nguyên mẫu RP. Công nghệ RP là không thể thiếu ...
  Đọc thêm
 • Analysis on the development prospect of mold industry

  Phân tích triển vọng phát triển của ngành khuôn mẫu

  1. Triển vọng thị trường khuôn mẫu của Trung Quốc rất rộng lớn: sự mở rộng liên tục của lĩnh vực ứng dụng khuôn mẫu và yêu cầu ngày càng cao hơn đối với khuôn mẫu trong các lĩnh vực đã được ứng dụng đã làm cho ngành công nghiệp khuôn mẫu phát triển nhanh hơn các ngành sản xuất khác. Nó đã trở thành luật chung. Thứ tự...
  Đọc thêm
 • Analysis of the status quo of the mold industry in 2020, the industry is huge and unimaginable

  Phân tích hiện trạng của ngành công nghiệp khuôn mẫu vào năm 2020, ngành công nghiệp khổng lồ và không thể tưởng tượng được

  Ngành vật lý liên tục xuống dốc trong những năm gần đây, và ngành khuôn mẫu cũng bị ảnh hưởng lớn, nhưng thị trường khổng lồ quyết định triển vọng phát triển. Theo thống kê công khai trên toàn quốc, tổng giá trị của ngành công nghiệp khuôn mẫu đã tăng từ 136,731 tỷ năm 2010 lên 240,0 ...
  Đọc thêm